Top   >   Back   >   学術論文・プロシーディングス・著作 の検索結果 2 件中 12 件目

A New Characterization of the Compton Process in the ULX Spectra
[ 全著者名 ] S. Kobayashi, K. Nakazawa, K. Makishima
[ 掲載誌名 ] Astronomische Nachrichten
[ 掲載年月 ] 2016年 1月
[ 著作区分 ] レフェリー付プロシーディングス(外国語)
Development and verification of signal processing system of BGO active shield onboard Astro-H
[ 全著者名 ] Masanori Ohno; Shin'ya Tokuda; Takafumi Kawano; Shunya Furui; Ikumi Edahiro; Hiromitsu Takahashi; Kunihiro Goto; Yasushi Fukazawa; Hiroaki Murakami; Syogo Kobayashi; Soki Sakurai; Makoto Sasano; Shunsuke Torii; Toshio Nakano; Ko Ono; Katsuma Miyake; Terukazu Nishida; Kazuhiro Nakazawa; Kazuo Makishima; Kouichi Hagino; Takayuki Yuasa; Hirokazu Odaka; Rie Sato; Shin Watanabe; Motohide Kokubun; Tadayuki Takahashi; Goro Sato; Jun Kataoka; Tatsuhiko Saito; Kazutaka Yamaoka; Hiroyasu Tajima; Yoichi Yatsu; Takeshi Nakamori; Hideki Uchiyama; Daisuke Yonetoku
[ 掲載誌名 ] Proc. SPIE, Space Telescopes and Instrumentation 2014
[ 掲載年月 ] 2014年 7月
[ 著作区分 ] レフェリー付プロシーディングス(外国語)
Previous | 1 | Next